image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Založení společnosti v Lotyšsku / Company incorporation in Latvia

11 August 2016
Facebook Twitter Linkedin

Nejběžnějsí formou společnosti vyskytující se v Lotyšsku je společnost s ručením omezeným.

 

Minimální základní kapitál k založení společnosti s ručením omezeným činí 2800 EUR, nebo pokud se jedná o tzv. mikro společnost, méně než 2800 EUR, a to 1 EUR - 2800 EUR, který musí být splacen před zapsáním společnosti do obchodního po otevření bankovního účtu společnosti. Společnost s ručením omezeným může být založena jak fyzickou tak i právnickou osobou (společností).

Za účelem založení mikro společnosti je vyžadováno následující:

 1. Zakladatel/společník je fyzickou osobou (max. 5)
 2. Stejná osoba je zastoupena v radě
 3. Osoba může vlastnit pouze jednu mikro společnost

Založení společnosti v Lotyšsku, základní kapitál společnosti v Lotyšsku, poplatek ze založení společnosti v Lotyšsku, obchodní rejstřík v Lotyšsku, výše daní v Lotyšsku Náklady na založení společnosti včetně bankovního účtu a registrace DPH

Poplatek za zregistraci společnosti s ručením omezeným v případě, že je založena dvěma nebo více osobami činí 142,29 EUR nebo 426,87 EUR s kontrolou dokumentů do jednoho pracovního dne a poplatek za uveřejnění v oficiálním časopise je 27,03 EUR. Registrace společnosti, která je založena jedním zakladatelem trvá 1 až 3 pracovní dny a stojí 142,29 EUR, poplatek za zveřejnění v oficiálním časopise činí 27,03 EUR. Poplatek za registraci mikro společnosti činí 21,34 EUR nebo 64,02 EUR s kontrolou dokumentů do jednoho pracovního dne, poplatek za zveřejnění v oficiálním časopise je 14,23 EUR. Poplatek nezahrnuje odměnu notáři, která může činit 26 EUR až 100 EUR. V Lotyšsku není žádný poplatek pro registraci plátce daně. Náklady za účelem otevření bankovního účtu se liší v závislosti na konkrétní bance. V případě, že bude společnost založena právnickou osobou (společností) mohou vzniknout další náklady v souvislosti s překladem listin (cca 25 EUR/stránka).

 

Zápis trvá 1 až 3 pracovní dny od podání dokumentů příslušným úřadům a celkové náklady činí 220 EUR až 490 EUR.

 

Založení společnosti v Lotyšsku, základní kapitál společnosti v Lotyšsku, poplatek ze založení společnosti v Lotyšsku, obchodní rejstřík v Lotyšsku, výše daní v LotyšskuSídlo společnosti

Vemte prosím na vědomí, že je nezbytné uvést sídlo společnosti. Proto je registrace společnosti na konkrétní adrese v Lotyšsku nezbytným počátečním krokem. Pro Vaše pohodlí jsme Vám ochotni nabídnout k užívání sídlo naší společnosti v Rize.

 

Založení společnosti v Lotyšsku, základní kapitál společnosti v Lotyšsku, poplatek ze založení společnosti v Lotyšsku, obchodní rejstřík v Lotyšsku, výše daní v Lotyšsku Postup založení

Prvním krokem je registrace adresy;

Dále je otevřen dočasný bankovní účet a počáteční upsaný kapitál je splacen;

Částka počátečního vkladu se musí rovnat alespoň 50% základního kapitálu, v případě mikro společnosti potom celé sumě;

Jsou sepsány stanovy a jsou ustaveny včechny nezbytné orgány společnosti;

Společnost je považována za založenou až po zapsání do obchodního rejstříku;

Všechny dokumenty musí být podány obchodnímu rejstříku v lotyšštině. Přibližná cena za překlad jedné stránky je 20 až 25 EUR, přibližná cena za překlad zakladatelské listiny společnosti je 290 EUR.

 

Založení společnosti v Lotyšsku, základní kapitál společnosti v Lotyšsku, poplatek ze založení společnosti v Lotyšsku, obchodní rejstřík v Lotyšsku, výše daní v Lotyšsku Požadované dokumenty a informace

Seznam požadovaným dokumentů a informací pro založení společnosti v Lotyšsku::

 1. Údaje o členovi/ech rady společnosti (oprávnění jednání za společnost – samostatně nebo společně (v případě více členů), adresa trvalého bydliště a kopie cestovního pasu);
 2. Údaje o zakladkladateli společnosti (v případě právnické, osoby jakožto zakladatele (společnosti) – výpis z obchodního rejstříku příslušné země společnosti (není potřeba apostily pokud se jedná o země EU, EHP nebo Švýcarsko);
 3. Sídlo společnosti v Lotyšsku;
 4. Informace o bankovních detailech;
 5. Způsob založení;
 6. Stanovy;
 7. Potvrzení z banky, které prokazuje, že počáteční základní kapitál byl splacen (jedná-li se o mikro společnosti, zakladatel toto prokáže sám).

 

Berte na vědomí, že dostupnost názvu právního subjektu musí být před registrací nejprve ověřena.

 

Založení společnosti v Lotyšsku, základní kapitál společnosti v Lotyšsku, poplatek ze založení společnosti v Lotyšsku, obchodní rejstřík v Lotyšsku, výše daní v Lotyšsku Výše daní v Lotyšsku

 

Založení společnosti v Lotyšsku, základní kapitál společnosti v Lotyšsku, poplatek ze založení společnosti v Lotyšsku, obchodní rejstřík v Lotyšsku, výše daní v Lotyšsku Registrace zastupitelské kanceláře v Lotyšsku 

Cizí obchodník má právo na otevření zastupitelské kanceláře v Rize. Zastupitelská kancelář není právnickou osobou a nemá právo provádět obchodní aktivity v Lotyšsku.

Požadované dokumenty/informace k založení:

 1. Dokument, který prokazuje registraci obchodníka v příslušném státě (zakladatelský dokument), pokud se dle zákona, kde je zahraniční obchodník registrován zapisuje do rejstříku; nebo jiný dokument, který prokazuje právní formu zahraničního obchodníka v tomto státě (ověřená nebo s apostilou, což záleží na zemi, ve které má zahraniční obchodník svoje sídlo);
 2. Ověřenou kopii stanov, zakladatelskou listinu a nebo jím ekvivaletní dokumenty;
 3. Rozhodnutí o otevření zastupitelské kanceláře se zmocněním jejího zástupce;
 4. Sídlo zastupitelské kanceláře;
 5. Kopie cestovního pasu a současnou adresu zástupce;
 6. Sídlo společnosti, jméno a předmět činnosti zástupce.

 

Poplatek činí 28.46 EUR (registrace do 3 pracovních dní), 85.38 EUR (jeden pracovní den) a poplatek za zveřejnění v oficiálním časopise 18.50 EUR.

 

If you would like to read article in English press here

 

 

 

T: +371 67 24 00 90

F: +371 67 24 00 91

 

www.lavvocato.eu

www.attorneys-at-law.eu

www.baltic-lawfirm.eu

For questions, please, contact Valters Gencs, attorney at law at info@gencs.eu


folow us folow us folow us rss

The material contained here is not to be construed as legal advice or opinion.

© Gencs Valters Law Firm, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.